Friday 5 May 2006

Inleiding spier- en peesblessures

Door Matthijs Abeelen in Blessures

Er zijn vele soorten blessures, maar de meeste klimblessures vallen binnen de zogenaamde ‘soft-tissue injuries’. Vrij vertaald blessures aan de weke delen zoals spieren, pezen en banden. Afgezien van botbreuken als gevolg van bijvoorbeeld een zware val zijn het vaak de spieren en pezen die als gevolg van overbelasting geblesseerd raken. Zo’n beetje alle delen van het spier-peescomplex kunnen aangedaan zijn.

Fig.1 - De menselijke spieren van de arm zoals verbeeld door Henry Gray

Fig.1 - De menselijke spieren van de arm zoals verbeeld door Henry Gray

In een aantal artikelen wil ik wat dieper ingaan op deze blessures. Dit als extra achtergrondinformatie, naast de specifieke informatie over de klimblessures. Hopelijk is deze informatie nuttig voor mensen die zich bezig houden met (klim)blessures of zelf geblesseerd zijn en willen weten wat de achtergronden daarvan zijn. In dit eerste deel ga ik in op spieren en spierbeschadiging.

Anatomie van de spier

Iedere spier bestaat uit honderden tot duizenden spiervezels. Deze spiervezels bestaan zelf weer uit kleinere functionele eenheden, de zogenaamde myofibrillen. Een myofibril is ongeveer 1 µm in diameter en bestaat uit een aantal sarcomeren in serie. Wil je meer weten over de anatomie van een spier, dan zijn er online veel bronnen te raadplegen. (zie bijvoorbeeld de site van de Universiteit van San Diego)

Iedere spiervezel is omgeven door een schede van bindweefsel. Bundels spiervezels worden op hun beurt weer omgeven door lagen bindweefsel. Dit zijn de fascicles. Deze vormen op hun beurt tenslotte de complete spier.

Belangrijker dan de exacte details van een spier is het algemene onderscheid tussen een bindweefselcomponent en spiervezelcomponent. De bindweefselcomponent is het passieve deel, terwijl de spiervezelcomponent het actieve deel vormt. Zoals uit de voorgaande paragraaf duidelijk mag zijn, zijn die twee delen vanaf het allerkleinste niveau met elkaar verweven en vormen zo een prachtig en functioneel geheel.

De spiervezels zijn verantwoordelijk voor het kunnen samentrekken van de spier. De omringende bindweefsel transporteren de krachten naar de pezen aan de uiteinden van de spier. Alhoewel de bindweefsels in de spier op deze manier een vrij passieve rol lijken te spelen, is dat in werkelijkheid niet zo. Tijdens bewegingen vindt er op een complexe manier overdracht plaats van energie op en via die passieve delen van de spier. Een goed voorbeeld daarvan is de achillespees. Die fungeert tijdens lopen als een soort veer. Bij iedere stap wordt energie opgeslagen in de pees. Energie die vrijkomt en gebruikt wordt bij de afzet.

Fig 2. De architectuur van spieren uitgebeeld door Henry Grey

Fig 2. Spieren uitgebeeld door Henry Grey

Hoe een spier is opgebouwd heeft dus veel invloed op hoe die functioneert. Dat maakt van spierweefsel een enorm flexibel en universeel ‘toepasbaar’ weefsel. Van de spieren in de achterpoten van een kikker tot de spieren die de vleugels van een vogel dragen, het basisweefsel is nagenoeg gelijk. Maar door de uiteenlopende opbouw verschillen de mogelijkheden en het functioneren van die spieren enorm. Ook binnen het lichaam is dit fenomeen terug te zien in de manier waarop de verschillende spieren in elkaar zitten.

De praktische relevantie hiervan is dat als je een bepaalde spier of spiergroep wilt trainen of deze moet revalideren bij een blessure de soort en opbouw van die spier een belangrijke rol speelt. Wat is de functie van de spier? Hoe is de spier opgebouwd? Wat is de rol van omliggende structuren en spieren?

Aanpassing en beschadiging van spierweefsel

Spierweefsel is één van de best aanpasbare weefsels in het menselijk lichaam. In zeer uiteenlopende situaties passen de spieren zich aan: of het nu gaat om het trainen voor bovenmenselijke sportprestaties, het herstelvermogen na operaties of de atrofie bij een passief bestaan. Of het nu om een vermeerderd of verminderd gebruik van de spier gaat. Vorm volgt functie.

Maar soms gaat het ook voor een spier te ver. Dan is de metabole of mechanische belasting zo groot of langdurend dat de spier schade op loopt. In principe kan op elk niveau schade ontstaan als gevolg van overbelasting. Van microscopisch kleine beschadigingen tot compleet afscheuren van een spier. Van enkele dagen lichte spierpijn tot een maandenlang revalidatieproces.

Spierpijn

Voor niemand onbekend en altijd vervelend: spierpijn. Spierpijn treedt bijna altijd op als er een inspanning is geleverd die je niet gewend bent. Vooral in een ongetrainde staat kan de spierpijn ernstige vormen aannemen.

De engelse term voor spierpijn is ‘delayed onset muscle soreness’ (DOMS). In die term is gelijk een ander typisch kenmerk van spierpijn beschreven: het feit dat er vaak één of twee dagen vertraging zit voordat de pijn naar voren komt. Vaak is de pijn de tweede of derde dag het sterkst en neemt daarna geleidelijk af.

Al zou je zeggen dat over een fenomeen als spierpijn ondertussen alles bekend zou moeten zijn, niets is minder waar. Nog steeds zijn de meningen over de exacte oorzaken ervan verdeeld (Lieber 2002). Dat houdt niet alleen de gemoederen bij de wetenschappers verhit, maar staat ook het vinden van de beste mogelijkheden voor het behandelen en voorkomen van de spierpijn in de weg.

Er zijn grofweg twee theorieën die het optreden van spierpijn verklaren. De eerste is een metabole theorie. Deze gaat er van uit dat bepaalde stoffen die vrijkomen bij intensieve inspanning verantwoordelijk zijn voor het optreden van een vicieuze cirkel van zuurstoftekort, pijn, verkramping, verminderde doorbloeding en daardoor weer een verergeren van het zuurstoftekort (De Morree, 2001).

De andere theorie gaat uit van beschadiging van het spierweefsel. Er ontstaan vele kleine scheurtjes in de spiervezels en het bindweefsel eromheen. De ontsteking die hier het gevolg van is veroorzaakt de zwelling en pijn.

Welke theorie de juiste is, is nog niet helemaal zeker. Waarschijnlijk spelen beide processen een rol.

Herstel van spierpijn

Alhoewel spierpijn meestal niet zo ernstig is dat sporten of normale dagelijks handelen niet meer mogelijk zijn, is de vraag of het herstel te versnellen wel belangrijk. Zeker als je in een belangrijke trainingsfase zit is elke onderbreking van je trainingsritme verloren tijd.

Bovendien duurt het werkelijke herstel van de spieren langer dan de spierpijn te voelen is. Dus ook al zal de meeste pijn na enkele dagen verdwenen zijn, volledig herstel kan tot enkele weken duren. Het is natuurlijk de vraag of je in die periode voluit zou kunnen of mogen trainen en hoeveel effect die training heeft.

Over rekken na inspanning heb ik al een en ander geschreven (zie het archief). De kans dat rekken na inspanning de spierpijn kan verminderen is erg onwaarschijnlijk. Dat is niet alleen op basis van de achterliggende theorieën. Maar ook onderzoek wijst uit dat langdurig rekken na een sportbelasting de spierpijn niet vermindert. Het kan de spierpijn zelfs erger maken.

Over andere manieren waarvan gedacht wordt dat het de mate van spierpijn kan beïnvloeden zal ik een apart artikel schrijven. Maar voor nu kan ik wel zeggen dat voor spierpijn geldt: de beste behandeling is het te voorkomen.

Spierscheur

Een spierscheur of verrekking is een ernstigere vorm van spierschade. Het is één van de meest voorkomende blessures bij sporters. Een spier kan gedeeltelijk of compleet scheuren, maar dat laatste komt veel minder vaak voor. Het verschil met ‘normale’ spierpijn is natuurlijk de mate van beschadiging. Een ander verschil is dat een spierscheur vaak acuut optreedt en direct te voelen is.

Als een spier scheurt zijn zowel het bindweefsel in de spier als de spiervezels beschadigd. De spiervezels zijn stukgetrokken en leveren geen kracht meer. Gelukkig is herstel van spierweefsel goed mogelijk. Afhankelijk van de ernst van de beschadiging kan het herstel in enkele weken tot maanden plaatsvinden.

Wat er gebeurt na het beschadigen van weefsels is vrij goed bekend. In de eerste fase na het blesseren zetten de celbeschadiging, zuurstoftekort en metabole verstoringen een proces van ontsteking in gang. Uiterlijke kenmerken daarvan zijn zwelling, roodheid, verhoogde temperatuur en functieverlies. Ontstekingscellen trekken naar het beschadigde gebied en beginnen daar de restanten van de beschadigde weefsels op te ruimen. In een spier zijn dat onder meer myosine en actine, de twee eiwitten die de bulk van een spier vormen en verantwoordelijk zijn voor contractie daarvan.

Herstel van spierbeschadiging

Rond de spiervezels liggen satellietcellen die normaalgesproken niets doen. Een soort slapende cellen. Maar bij beschadiging van de spiervezels komen deze cellen in actie: ze worden omgevormd tot nieuwe spiercellen. Dit is een soortgelijk proces als dat in de embryonale fase. Ze vullen het gat op wat ontstaan is na opruimen van het beschadigde weefsel. Daarbij gaan ze in de lengterichting van de spier liggen en versmelten ze met de omringende spierdelen.

Tegelijkertijd wordt er nieuw bindweefsel aangelegd, een soort littekenweefsel. De manier waarop dat weefsel aangelegd wordt is in eerste instantie vrij willekeurig. Als een matje van vezels die alle kanten op liggen wordt het beschadigde gedeelte ingepakt. Het is na verloop van tijd dat dit nieuwe weefsel meer richting krijgt en zich aanpast aan de manier waarop de spier gebruikt wordt.

In de eerste fase van het herstel is de aangedane spier nog erg kwetsbaar en elke belasting kan de beschadiging verergeren. Complete rust en immobilisatie is dan ook nodig in de eerste periode na ernstige spierbeschadigingen. Langdurige immobilisatie heeft echter een aantal vervelende effecten, zoals verlies van spierflexibiliteit, spierkracht en atrofie.

Aan de andere kant heeft vroege mobilisatie in het herstelproces een aantal positieve effecten, zoals het verminderen van de hoeveelheid littekenweefsel en verbeterde mechanische eigenschappen (Best et al., 1997).

Al met al is een korte periode van complete rust en immobilisatie gevolgd door een periode van gecontroleerde mobilisatie de basis voor de behandeling van spierblessures. De kunst is uit te vinden hoe lang de periodes moeten duren en in welke mate de spier weer belast kan en moet worden.

Matthijs Abeelen

Literatuur

 • Best, T.M. et al. (1997). Muscle strain injuries:biomechanical and structural studies. In: Muscle Damage. Stanley Salmons. Oxford University Press, Oxford. P145 – 167.
 • Lieber, R.L. (2002). Mechanisms of muscle Injury gleaned from animal models. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81(suppl): S70-S79.
 • Lieber, R.L. (2002b). Skeletal muscle structure, function and plasticity. The physiological basis of rehabilitation. Second edition. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore.
 • Lieber R.L., 1999. Skeletal muscle is a biological example of a linear electro-active actuator. Proceedings of the SPIE 6th annual international symposium on smart structures and materials. 1999, San Diego.
 • De Morree, J.J. (2001). Dynamiek van het menselijk bindweefsel. Functie, beschadiging en herstel. Bohn Stafleu Van loghum, Houten/Diegem.

30 Reacties op Inleiding spier- en peesblessures comment

 1. david schreef:

  hoi,
  lange tijd geleden dat ik op deze website was…
  ook een beetje een slecht teken aangezien ik toch een terugkerend iets heb,
  volgens mij in het Deltoid spier bereik..
  bij zware kliminspanning (maximaal klimmen of boulderen) en eigenlijk na (tot wel een dag of 2, het trekt langzaam weg). heb ik op een punt (volet als 1×1 cm) een soort zeurend pijntje.
  Hoe is het begonnen. Volgens mij door wat overbelasting met werk, sleuren van containers met je armen, en klimmen, Vervolgens klom ik een x en vervolgens deed mij schouder (volgens mij de gehele deltoid spier) het niet meer.. blokeerde als het ware en dus moest ik stoppen. nu is dat al weer een maand of drie geleden en na steeds langere onderbrekingen ben ik telkens weer begonnen (eerst rustig) en vervolgens weer maximaal. telkens kon ik ook welweer vaker en meer klimmen. maar nu komt het in een iets kleinere vorm toch terug, de spier blokkeert als het ware niet, maar nu toch op 1 punt een soort druk/licht zeur gevoel…
  En toen dacht ik laat ik er iets aan gaan doen? dus op naar de (sport)art is het plan!!
  maar ook wat denk jij Mattijs? tips
  wat zou er aan de hand zijn.
  bedankt voor een reactie natuutijk.
  david

 2. Matthijs Abeelen schreef:

  Hoi David,
  Leuk dat je weer eens langskomt. Het is hier ook wat rustig geweest maar daar wil ik wel verandering in brengen.

  Wat je schouder betreft: voor een diagnose zou ik als ik jou was toch even naar je huisarts gaan. De schouder is een erg complex gewricht met veel spieren, pezen, kapsels en slijmbeursen. Die kunnen allemaal geirriteerd raken. De huisarts (of een fysio) kan met een aantal onderzoekjes vaak vrij goed bepalen wat het probleem is.

  In elk geval is het belangrijk in je training op te passen met extreme belastingen en onverwachte bewegingen. Omdat de stabiliteit van de schouder voor een groot deel afhangt van de spieren er omheen, is het denk ik verstandig er voor te zorgen dat die spieren hun werk kunnen doen. Bij onverwachte, extreme of snelle bewegingen en dyno’s is dat wat moeilijker.

  Verder zou ik afhankelijk van de pijn en klachten die je hebt de belasting verlagen of verhogen. Als het pijnlijk blijft, lager, als het goed gaat, geleidelijk hoger.

  Succes ermee en laat me weten hoe het gaat (mag ook per mail).

 3. david schreef:

  dag matthijs,
  tja, inderdaad zit er maar 1 ding op, maar de huisarts..(:
  now ja, komt goed en bedankt voor je reactie en ik laat wat van me horen als het wat wordt.
  groetjes,
  david

 4. Nik schreef:

  joe matthijs,

  Ik ben enkele maanden moeten stoppen met klimmen wegens een gebroken enkel. Ik denk dat ik één van de eerste keren dat ik daarna terug ging klimmen mezelf geforceerd heb. Sinds toen heb ik geregeld na een avondje klimmen pijn in beide armen over de hele arm vaak. Ook als ik 2 weken rustte en daarna terug begon was het hetzelfde liedje.
  M’n huisarts had niet veel zinnig te vertellen, behalve me doorverwijzen naar een kinesist. Misschien heb jij nog een bruikbare tip?
  Helpt het trouwens ook om flexium of fastum gel op de pijnlijke gebieden de smeren?
  alvast bedankt
  nik

 5. Matthijs schreef:

  Nik, ik heb je wat uitgebreider gemaild. Maar voor nu kan ik je wel de tip meegeven: neem de tijd om rustig op te bouwen. Na zo’n lange periode inactiviteit is je lichaam de klimbelasting niet meer gewend. Begin echt met een hele lage belasting en neem enkele maanden de tijd terug te komen tot je normale oude belasting.

  Die gels ken ik niet. Maar ik zou er zeker niet teveel op vertrouwen. Veel van die gels doen niets anders dan je huid tijdelijk wat verwarmen. Voor herstel van een blessure is toch echt een goede revalidatie nodig.

  Succes ermee!

 6. asje schreef:

  haihier een vraag .ben in januarie geopereerd,mijn eierstokken zijn preventief verwijderd door middel van een kijkoperatie.nu na 8 maanden heb ik nog steeds pijn me buik.ik sport inmiddels wel (fitness)zou het kunnen dat ze me buikspier hebben beschadigd en komt dat weer goed.moet ik juist rustig aan doen of meer oefeningen doen om de spier te herstellen..bvd.

 7. Matthijs schreef:

  Hoi Asje, erg vervelend om te horen. Hoe je situatie precies is kan ik niet inschatten. Als je klachten hebt zou ik toch even naar je huisarts of behandelend arts gaan om advies te vragen. Een operatie is altijd ingrijpend en herstel daarvan vergt tijd. Hopelijk kan je arts bepalen of er nog iets aan de hand is of dat je met een normale revalidatie en het doen van oefeningen weer helemaal op kracht kunt komen.

 8. wimpy schreef:

  bedankt voor de info ik kon het goed gebruiken

 9. Monique schreef:

  Dag Matthijs,
  ik heb ook een vraag aan je. 4 weken geleden ben ik nogal hard van een hek gevallen, op het asfalt. Ik heb me daarbij op meerdere plekken behoorlijk pijn gedaan (heup, scheenbeen welke nog steeds een soort knobbels vertonen), maar heb tevens mijn pols gebroken op 2 plaatsen. Het gips gaat er volgende week vanaf. Het heeft er dan 4 weken omheen gezeten. Ik vraag mij echter af of mijn spieren meer meegekregen hebben dan ‘gewoon’ een harde klap. Mijn arts zegt dat het normaal is dat ik nog klachten heb, maar het lijkt mij dat in de botten geen gevoel zit en dat na enkele weken de pijnplekken moeten afnemen. Het gevoel wat er namelijk nog steeds is, is een soort zagend, zeurend gevoel, alsof je de hele tijd druk uitoefent op een blauwe plek. Af en toe steekt het een beetje. Zou jij ook zeggen dat dit erbij hoort? In het z’huis is alleen een foto van het bot gemaakt. Hoe kunnen ze zeker weten dat er met mijn spieren/pezen niets aan de hand is (behalve een kneuzing door de klap). Ik ben natuurlijk nummer ‘zoveel’ in de ziekenhuis-rij met een breuk en ik zou me kunnen voorstellen dat zij menen alles al gezien te hebben. Ik heb het al 2 maal gevraagd (huisarts en z’huis), maar er blijft toch een ongerust gevoel bij me. Ik zou niet willen dat dit een soort van rsi/tennisarm-effect gaat worden (het is namelijk mijn rechterpols en ik ben rechtshandig). Nou, het is een heel verhaal, maar misschien dat jij mij gerust kunt stellen.
  Alvast hartelijk dank voor je tijd.
  Groet,Monique

 10. Matthijs Abeelen schreef:

  Monique, ik denk dat je even moet afwachten hoe het gaat als het gips er af is. Je spieren en pezen zullen ongetwijfeld ook een flinke klap gekregen hebben. Maar in het algemeen gaat het herstel van kneuzingen vrij snel. Ik zou even kijken hoe het gaat als je je pols en armspieren weer voorzichtig kunt gaan gebruiken. Nu je je pols en je armspieren helemaal niet gebruikt gaat het herstel ook langzaam. Zodra je de boel weer wat kunt gebruiken zal het herstel ook weer sneller gaan.

  Mochten je klachten na het weghalen van het gips niet minder worden zou ik zeker nog even langs je huisarts gaan. Als die zelf niet kan bepalen of er iets aan de hand is, kun je vragen of je doorverwezen kan worden naar een (sport)fysiotherapeut of sportarts.

  Maar zie dit vooral als algemene informatie. Ik ben geen arts dus ga bij twijfel vooral langs je huisarts.

  Sterkte ermee!

 11. Ingrid schreef:

  Goedemorgen,

  Afgelopen zaterdag ben ik met een enorme klap met mijn heup op de grond terechtgekomen.Direct ervoer ik een enorme pijn in mijn rug.Ik heb het even aangzien en constateer dat de pijn erg zeurend is en toch wel dusdanig hevig dat ik nerofen slik om de pijn te onderdrukken en op die manier probeer te functioneren.Ik neem aan dat er niet iets gebroken is en dat het alleen spieren en banden betreft.Aangezien ik 2 a 3 maal per week fitness en sport vraag ik me af hoe lang het duurt voordat de pijn in het algemeen een beetje afneemt, wanneer ik weer zou mogen sporten en of het verstandig is om toch even naar de dokter te gaan of naar de fysiotherapeut.Alvast hartelijk dank voor uw reactie

 12. Matthijs Abeelen schreef:

  Hoi Ingrid, wat er precies aan de hand is kan ik niet zeggen. Maar als de pijn zo erg is dat je niet zonder pijnstillers kunt functioneren zou ik toch even langs je huisarts gaan. Het kan natuurlijk best een gewone kneuzing zijn van een spier, wat in een week of wat wel grotendeels over moet gaan. Maar het is wel goed om je huisarts te laten bepalen of er niet iets ernstigers aan de hand is. Sterkte ermee.

 13. anna schreef:

  Hoj Matthijs,

  afgelopen week ben ik behoorlijk hard op mn schouder gevallen. er is niets aan de schouders te zien, niet blauw of dik, behalve de pijn. de meeste bewegingen zijn niet pijnlijk, maar bijv een trui uittrekken of mn arm voor me langs bewegen doet wel erg veel pijn. als ik mn schouder ontspan blijft er een beetje een zeurende pijn. ik kan niet op de schouder liggen en als iemand zijn hand op mn schouder legt doet het veel pijn. kan het zijn dat er toch meer beschadigd is dan alleen een spier? binnen hoeveel tijd moet het overgaan als het wel een spier is?

  Alvast bedankt!

 14. Matthijs schreef:

  Anna, normaalgesproken gaat een flinke “kneuzing” van een spier in ongeveer 5 tot 10 dagen over. Het kan best zijn dat de pijn niet direct afneemt, maar de eerste paar dagen zelfs iets erger wordt. Maar daarna zou die wel af moeten nemen.

  Of er bij jou meer aan de hand is kan is zo niet zeggen. Als de pijn na 1-2 weken niet afneemt zou ik zeker even langs je huisarts gaan. Maar als de pijn ernstig is of je maakt je ongerust, kun je ook al eerder gaan.

  Sterkt ermee in elk geval. Ik hoop dat je er snel van af komt.

 15. Wilfried schreef:

  Beste

  3 jaar geleden heb ik een spierscheur opgelopen aan de linkerzijde v/de rechte buikspier. Heb toen kiné gehad, en heb gedurende anderhalf jaar mijn buikspieren niet getraind. Heb sedert een 6 maanden rustig mijn krachttraining opgebouwd, zodat ik zonder problemen een 1000 reps van buikspieren kon uitvoeren. Nu ik wat steviger train, begin ik weer klachten te krijgen op dezelfde plaats, met uitstraling naar de lies en zelfs tot aan de linker testikel. Omdat de behandeling bij de kiné zo pijnlijk was, accupressuur, heb ik mij eens nagevraagd voor een minder pijnlijke behandeling. Men vertelde dat als er veel littekenweefsel aangemaakt is, dat men kan geholpen worden door een laserbehandeling van deze spier(scheur, littekenweefsel of dergelijke). Waar en wie kan mij die behandeling toedienen.
  Graag uw medisch advies.
  Met vriendelijke groeten,
  Wilfried Van Engeland

 16. Arnaud schreef:

  Heb gister effe wat gefitnist..en heb nu erg last van me pees in me arm, zo last dat het gewoon pijn doet als ik me arm omhoog haal.

  Wat voor medish advies is er? gewoon wachte?
  Vriendelijke groeten,
  Arnaud

 17. Matthijs schreef:

  Hoi Arnaud,

  Als je na een enkele keer fitness pijn hebt in een pees zou ik gewoon eerst afwachten hoe de pijn verloopt. Een keer zwaar trainen kan voor veel en langdurige pijn zorgen in spieren en spier-peesovergangen. Meestal gaat de pijn met 1 tot 2 weken wel weg. Als na 1-2 weken de pijn niet minder wordt zou ik even naar je huisarts gaan.
  Succes ermee!

 18. Willem schreef:

  Hallo Matthijs,

  Een maand of 4 geleden kreeg in behoorlijke pijn in mijn schouder/bovenarm/nek, dit is waarschijnlijk door overbelasting ontstaan, een combinatie van fysiek zwaar werk en mijn hobby (drummen), na drie maanden van pijnstillers slikken ben ik toch maar even naar de huisarts gegaan, in deze periode heb ik geen rust genomen, de huisarts in opleiding die mij hielp adviseerde mij gewoon door te gaan met het belasten van de spieren en me tegen de pijn te verbijten, de spierpijn zou vanzelf weer verdwijnen, volgens hem was rust het slechtste wat ik kon doen.Ik ben nu weer een maand verder en voel geen enkele verbetering.De pijn verplaatst zich constant binnen het gebied van de schouder/bovenarm/nek. Ik wil graag jou visie op deze situatie horen.

  Gr. Willem

 19. Matthijs Abeelen schreef:

  Hoi Willem,
  Dat is balen. Zoals ik altijd aangeef: ik ben geen arts en kan je dus geen medisch advies geven. Daarvoor moet je bij een arts zijn. Maar als ik je verhaal lees kan ik je wel aanraden te proberen een second opinion te krijgen.

  Allereerst de ernst van de klachten. Als je er al een paar maanden mee loopt en aan de pijnstillers zit om te kunnen functioneren zijn je klachten vrij ernstig. Die afdoen als “spierpijn wat vanzelf weer verdijnt” vind ik, hoe weinig ik ook van je situatie af weet, op zijn minst dubieus. Spierpijn die vanzelf weer verdwijnt is de pijn die je hebt als je een keer gaat squashen terwijl je dat nooit doet. Je kent het wel: een paar dagen loop je mank, maar na enkele dagen tot een kleine week verdwijnt de pijn. Dat lijkt mij niet van toepassing op jouw situatie.

  Over doorgaan met belasten: tot op zekere hoogte klopt het dat complete rust en inactiviteit niet altijd helpt. Bij veel blessures kan een bepaalde vorm van belasten helpen bij het revalideren. Maar, de vraag is natuurlijk hoe zwaar die belasting moet en mag zijn. Ook hier weer: het advies om je “tegen de pijn te verbijten” vind ik erg dubieus. Geen enkele revalidatie zal compleet pijnvrij zijn. Maar pijn is toch echt een duidelijk signaal van je lichaam dat je iets aan het overbelasten bent.

  Een pijn die zich lijkt te verplaatsen binnen een gebied kan er op duiden dat het hier niet om spierpijn gaat maar wellicht andere overbelasting. Het lijken meer RSI-achtige verschijnselen in je schouder/arm/nek gebied. Dat kan ook een zenuwprobleem in die regio zijn. Of bepaalde pezen die chronisch overbelast zijn.

  Ik zou dus zeker naar een andere arts gaan, het liefst een sportarts, voor een second opinion. Je hebt vrij ernstige en langdurende klachten dus die kun je echt niet afdoen als een beetje spierpijn. Verder zou ik het wel even rustig aan doen. Een beetje belasten mag wel, als dat maar niet (te) veel pijn veroorzaakt. Persoonlijk zou ik ook zeker voorzichtig zijn met die pijnstillers. Als je die slikt, vervolgens gaat sporten/drummen en je voelt de pijn niet, maak je het misschien alleen maar erger.

  Succes ermee,
  Matthijs

 20. Theo schreef:

  Hoi Matthijs,

  Ik las dat euvel wat Willem had en ik moet je zeggen dat zelfde ervaar ik ongeveer ook. “Spierpijn” die zich verplaatst dan voor in de schouder dan achterkant schouder dan bonven arm en weer voorkant schouder, achterkant etc.
  Nu kan ik je nog vermelden dat tijdens het klimmen ik niets merk van dit alles. Ben ik weer thuis komt het weer terug. Dus in rustte is het er en tijdens inspanning voel ik het niet.
  Wat zou jij mijn aanraden; dokter bezoeken of zou dit na langdurige tijd (2 mnd) toch tijdelijk zijn. Zoveel sport ik niet dus laat ik het klimmen natuurlijk liever niet schieten.

 21. Matthijs Abeelen schreef:

  Theo, als je al 2 maanden rond loopt met klachten zou ik wel even langs een arts gaan. Wellicht dat die een goede diagnose kan stellen. Dat je tijdens inspanning geen last hebt komt waarschijnlijk omdat de weefsels door opwarmen beter doorbloed zijn, de stijfheid verdwijnt en misschien je pijnervaring vermindert door de inspanning.

  Probleem met schouders en klimmen is dat het lastig is de belasting te doseren. Zelfs of misschien wel juist in makkelijke routes is het vaak flink heisen. Er worden in makkelijkere routes wel grote grepen gebruikt, maar vaak niet al te subtiel.

 22. ramoqano schreef:

  hey ik heb een schouder blesure opgelopen vorige week bij een voetbal wedstrijd ik viel met me schouder op de grond ik had erg last maar na een week zij de dokter wel dat het voorbij zou gaan mijn vraag is wat kan ik het best doen Alvast Bedankt voor de moeite
  Groetjes Ramoqano

 23. tanja schreef:

  hoi ik ben tanja en ongeveer 3 weken terug ben ik gevallen met mijn scooter ik ben toen naar de fisioterapie gegaan en hun konden me niet helpen me huisarts verwijst mij naar het ziekenhuis voor een runtgenfoto en heel meschien een operatief maar is dit echt nodig?

 24. Peter schreef:

  hallo allemaal
  ik heb gisteren zwaar bankgedrukt en na dat oefening wilde ik bovenkant met dumbbells doen maar ik kreeg al een gevoel dat ik pijn heb. pijn in mijn tricep eigenlijk iets bove me elleboog weet niet hoe het heet:S.
  maar voor de zekerheid wou ik het weten dus ik heb het geprobeerd en na de 3e herhaling ging het niet meer.
  het deed gewoon pijn maar ik kon wel becip trainen en pecktdeck(borst).
  vandaag heb ik rust genomen en thuis geprobeerd of ik kon opdrukken en dat kan ik wel maar het voelt alleen beetje raar in me elleboog
  eigenlijk iets boven de elleboog

 25. Johan schreef:

  Veel mensen onderschatten het belang van het trainen van de onderarmen, terwijl ze van vitaal belang zijn bij vele sporten. Om goed en gericht te trainen is het van belang te weten of de armen, inclusief de onderarmen en de polsen merendeels rode of merendeels witte spiervezels bezitten.

 26. Jaymie schreef:

  Hallo , ik heb laatst voor het eerst weer sinds 2 jaar begonnen met fitnessen , en heb mezelf een streng schema qua voeding en training opgelegd.
  Wil weer wat breder worden 🙂

  Heb hiervoor veel gefitnessed , en heb voor mijn doen ( ectomorf) redelijk goed in mijn vel gezeten.

  Nu was ik dus helemaal afgezakt en wil zsm weer volle kracht kunnen trainen .

  Was dus rustig begonnen vorige week , en had borst-biceps-triceps getrained.

  Nu heb ik al 7 dagen last van hele erge spierpijn in mijn (mannelijke) borsten.
  Als ik mijn armen boven mijn hoofd hou is het een hele zeurende constante pijn, met slapen kan ik nauwelijks een goede houding vinden.

  Heb in al de jaren dat ik goed heb getrained nooit zon erge spierpijn gehad.
  Zelfs auto rijden , met name schakelen doet pijn.

  Enig idee?

 27. Chinta M.L.Koster schreef:

  Ik ben tijdens het tuinieren toch weer wat te enthousiast met mijn houdingen en optillen van te zware zaakjes omgegaan en heb nu een rug?-buikspier “denkelijk” gescheurd.De pijn loopt van de linkerzijde onder de ribbenboog naar de voorkant van de onderbuik.Heb wat slappe spieren op die plek,(onder linker ribbenboog) nadat ik lang geleden al voor borstkanker ben bestraald geweest.Hoe kan ik van dit toch wel pijnlijke euvel het snelst genezen?
  Ik heb veel degelijke info gevonden op uw site, toch wil ik mijn vraag hier nog stellen, in de hoop op een reactie.
  vrgr

 28. Matthijs Abeelen schreef:

  Hallo Chinta, een “verrekte” spier gaat meestal vanzelf over met rust en geleidelijk/voorzichtig weer belasten op geleide van de pijn. Als de pijn vrij erg lijkt of na een paar dagen niet minder wordt, zou ik even langs je huisarts gaan. Sterkte er mee!

 29. Vika schreef:

  Beste Matthijs,
  Vorig jaar kwam ik met milde SI gewricht klachten bij een fysiotherapeut. Hij heeft me diverse oefeningen voorgeschreven waaronder één diepe rekoefening naar aanleiding waarvan ik diverse pezen in mijn heupen, bovenbenen en liezen heb overbelast, ik heb zeg maar een hardlopersblessure opgelopen zonder een meter gelopen te hebben ?. Het is nu vijf maanden verder, maar mijn pezen blijven overbelast, ze kunnen weinig belasting verdragen. Soms gaat het tijden goed en dat worden ze weer vermoeid en pijnlijk door simpel lang stilstaan, trappenlopen of vlot doorlopen.
  Gaat het met de tijd vanzelf over? Of is er een behandeling voor?
  Alvast bedankt!

 30. Matthijs Abeelen schreef:

  Beste Vika, in de meeste gevallen gaan blessures gelukkig weer over. Het duurt alleen soms erg lang en vergt veel geduld en doorzettingsvermogen. En er voor zorgen dat een blessure niet terugkomt is lastig. Te vaak hebben mensen de neiging de belasting te snel toe te laten nemen, waardoor een broos herstel weer teniet gedaan wordt. En je in feite weer van voor af aan moet beginnen met de revalidatie. Die dan nog langer gaat duren dan de eerste keer/poging, omdat de schade erger gemaakt is door de te snelle belastingtoename. Achteraf is dan de conclusie dat een voorzichtiger beleid veel verstandiger was geweest.

  Ik kan niet specifiek ingaan op jouw klachten, dat moet een deskundig arts of fysio doen, maar mijn algemene advies zou zijn: probeer samen met een deskundige (sportfysio, trainer, sportarts) een programma op te stellen waarin je systematisch gaat oefenen om de spieren en pezen sterker te maken. Oefeningen die je makkelijk zelf thuis kunt doen. Kniebuigingen en dergelijke. Hoeft volgens mij niet heel veel tijd te kosten, als je maar iedere dag iets doet.

  Maar sowieso dus toch even naar een (sport)arts gaan om goed te bepalen wat er aan de hand is.

Plaats een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.